Čia Jūs galite atsiųsti savo parašytą nekrologą publikavimui portale Nekrologas.lt
Jūsų e-pašto adresas bus naudojamas norint išspręsti problemas, susijusias su Jūsų siunčiama informacija. Jo nenurodžius, negalėsime garantuoti Jūsų nekrologo publikavimo mūsų portale.
Pridėti iliustraciją (max 6)
Necenzūriniai, neapykantą kurstantys ir panašūs tekstai nebus publikuojami.
Privaloma nurodyti: velionio vardą, pavardę, gimimo datą (bent metus) ir pilną mirties datą.
SIŲSTI NEKROLOGĄ

IŠVALYTI ŠIĄ FORMĄ
Pasirinkite žvakutę (5 € / 12 mėn.)
Jūsų e-pašto adresas bus naudojamas tik Jūsų identifikavimui tinklapyje Nekrologas.lt, jį privaloma nurodyti
Supratau, kad įvedus necenzūrinį, neapykantą kurstantį tekstą, jis bus pašalintas iš tinklapio, o sumokėtas mokestis nebus grąžinamas
25 €
Jūsų e-pašto adresas bus naudojamas tik Jūsų identifikavimui tinklapyje Nekrologas.lt, jį privaloma nurodyti
Pridėti iliustraciją (neprivaloma)
0
Fotografija nepasirinkta
Supratau, kad įvedus necenzūrinį, neapykantą kurstantį tekstą, jis bus pašalintas iš tinklapio, o sumokėtas mokestis nebus grąžinamas


2023 LAPKRIČIO 6 D. | Nekrologas.lt
Sigitas Uždavinys
1933 GRUODŽIO 17 D. - 2023 LAPKRIČIO 4 D.
UŽDEGTI ŽVAKUTĘ
PAREIKŠTI UŽUOJAUTĄ

Sigitas Uždavinys (89 metų) kunigas, Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos daugintojas

2023 metų lapkričio 4 d. Anykščių ligoninėje, eidamas 90-uosius metus, po sunkios ligos mirė kunigas Sigitas Uždavinys.

Kunigas gimė 1933 m. gruodžio 17 d. buhalterio ir pradinių klasių mokytojos šeimoje. Iš viso šeimoje augo penki vaikai.

Iš pradžių šeima gyveno Kaune, po to Panevėžyje, kur persikėlė tėvai. Baigęs Panevėžio pradžios (dabar – Panevėžio 5-oji vidurinė mokykla), būsimasis kunigas mokėsi berniukų gimnazijoje. Patarnaudavo Panevėžio katedroje, kitose bažnyčiose. Dėl religinių įsitikinimų iš aštuntos klasės S. Uždavinys buvo pašalintas. Įsidarbino Panevėžio statybos treste, mokėsi vakarinėje mokykloje. Vis dėlto 1953 m. gavo vidurinį išsilavinimą.

Bandė stoti į Kauno kunigų seminariją, bet dėl valdžios kliūčių nebuvo priimamas. Mėgino stoti į teisę Vilniaus universitete, bet ir ten nebuvo priimtas. Dirbo prie melioracijos. 1955 m. pavyko įstoti į Kauno seminariją. Apie šį klieriko periodą pats S. Uždavinys rašė: „1955–1960 m. studijuodamas Kauno kunigų seminarijoje, vasaromis važiuodavau į talką kunigams – arba į Rokiškį pas Albertą Talačką, arba į Kupiškį pas Klemensą Gutauską. Jiedu buvo tie kunigai, kurie tuo metu man padarė didžiausią įtaką. Albertas Talačka man ne kartą guodėsi: „Norėčiau veikti, dirbti – bet esu suvaržytas. Kas iš to, jeigu manęs čia nebeliks – ateis koks nors kunigas, kuris Dievui bus kaip išdvokusi druska, – ir kiek iš to naudos parapijiečiams.“

S. Uždavinį 1960 m. kunigu įšventino vyskupas Julijonas Steponavičius. Tą pačią vasarą kunigas S. Uždavinys tarnavo Dusetose, iki 1964 m. buvo Pasvalio vikaras, o iki 1965 m. – Čedasų (Rokiškio r.) parapijos klebonas. Čedasuose velionis įvedė jaunimo procesijas, rengė religines šventes, dėl to patyrė valdžios persekiojimus. Iš klebono S. Uždavinio buvo atimtas darbo pažymėjimas, jis metus negalėjo eiti kunigo pareigų. Dirbo Čelkių durpyne, savaitgaliais dalyvaudavo pamaldose.

1966 m. sulaukė paskyrimo į Inkūnus, tapo šios parapijos klebonu. Čia kurso draugo Sigito Tamkevičiaus pakviestas 1972–1973 m. slapta daugino Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką, paskui kopijavimo aparatą perdavė Nijolei Sadūnaitei.

Darsyk S. Uždavinys buvo teisiamas priverstiniams darbams, kuriuos atliko metus kirsdamas medžius Ramuldavos ir Šimonių giriose.

1973–1980 m. kunigas S. Uždavinys tarnavo Gulbinėnų (Pasvalio r.) parapijos administratoriumi, iki 1999 m. buvo Krinčino klebonas, kartu administravo Gulbinėnų parapiją. Jo iniciatyva buvo įrengta koplyčia Raubonyse. Tarnaudamas Krinčine, aktyviai dalyvavo Atgimimo veikloje.

2000–2003 m. buvo Antašavos (Kupiškio r.) parapijos klebonas, subūrė chorą ir pučiamųjų orkestrą, rengė šventines vakarienes su vyresniaisiais ir neįgaliais parapijiečiais.

2003–2006 m. S. Uždavinys buvo Skiemonių (Anykščių r.) parapijos klebonas, bet dėl vis prastėjančio regėjimo nebegalėjo eiti šių pareigų. Tai tie patys Skiemonys, šalia kurių 1873 m. buvo gimęs palaimintasis Teofilius Matulionis.